Phone:03 828 18 20 | 041 331 626

Subvencije

Bliža se rok za oddajo letnih poročil. Ali ste vedeli da v kolikor ste v letu 2016

Izvajali raziskovalne in razvojne projekte, imate možnost uveljavljati vsa vložena sredstva v razvoj kot 100 % davčno olajšavo, pri obračunu davka na dobiček? To pomeni, da če podjetje denimo v letu za raziskovalno-razvojne projekte letno uveljavljajo vloži 50.000 EUR, ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in se dejansko odšteje od dobička, ki je nato predmet obdavčitve.

Na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2, lahko od 1.1.2013 podjetja v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, uveljavljajo nove, višje olajšave, ki so v primeru vlaganj v raziskave in razvoj sedaj kar 100 %. Namenjene so vsem tistim propulzivnim podjetjem ( ne glede na panogo in velikost), ki resno in sistematično vlagajo sredstva v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna tržišča oziroma povečala tržni delež na obstoječih trgih.

V kolikor želite preveriti če so vaši raziskovalni projekti preteklega leta sodijo med upravičene projekte za uveljavljanje davčnih olajšav za nadaljnje vlaganje v raziskave in razvoj nas kontaktirajte.